Glavobolje

Generalno gledano, glavobolja je jedan od najčešćih simptoma na koji se pacijenti žale. Uzroci glavobolja su brojni i različiti. Bol može biti različite lokalizacije i jačine, može se javljati izolovano ili može biti praćen drugim tegobama kao što su mučnina, povraćanje, napetost, depresivnost, umor, oslabljen apetit...

Zavisno od tipa glavobolje razlikuje se i lečenje. U većini slučajeva primena akupunkture i fizikalne terapije dovodi do smanjenja bola, učestalosti i trajanja glavobolja, kao i do brže i bolje reakcije na lekove koji se primenjuju u saniranju bola.

Glavobolje treba lečiti pravovremeno jer ukoliko se adekvatna terapija ne sprovede na vreme one postaju jače, češće, duže traju, sve slabije reaguju na lekove. Usled stalno prisutnog bola dolazi do lošeg raspoloženja, nervoze, napetosti što može dalje da pogorša glavovolje, i da dovede do straha ili depresije..

Glavobolje su česte u slučaju degenerativnih promena na vratnoj kičmi. Tada se obično javljaju uz niz drugih tegoba tipa bola i ukočenosti u vratu, vrtoglavica, zujanja u ušima...Ove glavobolje, kao i sve tegobe izazvane spondilozom vratne kičme je najbolje lečiti fizikalnim procedurama. Kao pomoćna metoda u lečenju ovih glavobolja koristi se akupunktura. Od analgetika je indikovana primena antireumatika. Obavezna je obuka pravilnim položajima tela kao i vežbama koje pacijent treba da radi nakon obezboljavanja. Preporuka je da se fizikalne procedure sprovode bar jednom godišnje nezavisno od toga da li ima tegoba.

Migrena je izuzetno jaka glavobolja, koja se karakteriše bolom u polovini glave. Bol je pulsirajući, jakog intenziteta, može da traje nekoliko sati do nekoliko dana. Često je praćen mučninom i povraćanjem. Nekada je prisutna aura, često je tokom napada povećana osetljivost na svetlost ili zvuk. Akupunktura je metoda izbora u lečenju migrene. I najjače dugogodišnje migrene mogu da prestanu adekvatnom primenom akupunkture. Ukoliko migrene ne prestanu tegobe se ublažavaju, bol bolje reaguje na lekove, smanjuje se učestalost i dužina trajanja napada. Kod pojedinih pacijenata je potrebno sprovoditi terapiju povremeno ili kao dozu održavanja npr. jednom mesečno. Takođe se pokazao koristan efekat akupunkture u samom napadu migrene.

Praksa pokazuje da je veliki broj glavobolja povezan sa miofibrozitisom odnosno zategnutim i bolnim mišićima u predelu vrata, ramenog pojasa ili lopatica. To je čest slučaj kako kod migrenoznih, ali i drugih tipova glavobolja. U tim slučajevima klasična terapija lekovima ne daje adekvatne rezultate i tada je neophodna primena akupunkture kombinovano sa dobro izabranim fizikalnim procedurama. Od pravilnog izbora i doze zavise rezultati lečenja. Pored sprovođenja terapije važno je utvrditi uzrok miofibrozitisa, a jedan od najčešćih je prinudan položaj tela (npr. sedeći položaj na radnom mestu za kompijuterom, za volanom...) kada je pored terapije neophodno obučiti pacijenta pravilnim položajima tela i vežbama koje će mišiće održavati u najboljem mogućem stanju.

Tenzione glavobolje su uzrokovane stalno prisutnim stresom i povezane su sa napetošću, nervozom i drugim promenama raspoloženja. Bol je najčešće u vidu pritiska, stezanja ili obruča u predelu čela ili ređe potiljka. U lečenju je jako korisna primena akupunkture zbog njenog sedativnog, antidepresivnog i antistresogenog dejstva. Ponekad je takođe indikovano da se uključe neke od fizikalnih procedura zavisno od toga kakav je nalaz na mišićima.

Glavobolje se javljaju i u nizu drugih bolesti i u većini se kao dopunska ili pomoćna sredstva mogu koristiti akupunktura i fizikalna terapija. Takav je slučaj sa zapaljenjem sinusa koje je najčešće praćeno glavoboljom, pa i padom koncentracije. Često terapija propisana od strane ORL specijaliste ne daje dovoljno zadovoljavajuće rezultate. Pored simptomatskog efekta akupunktura i fizikalne procedure tipa magneta, lasera, lampe imaju i antiinflamatorni efekat.