Sterilitet

Sterilitet je sve rasprostranjeniji problem kako u svetu, tako i kod nas. U lečenju ženskog steriliteta koji nije uzrokovan organskim uzrocima (npr. neprohodni jajovodi) značajno mesto imaju akupunktura i fizikalna terapija.

U savremenim ustanovama u svetu primena ovih terapijskih metoda je standard, a kod nas, nažalost samo izuzetak, što je velika šteta uzimajući u obzir njihov doprinos u borbi protiv steriliteta.

Fizikalna terapija podrazumeva primenu fizikalnih procedura (laser, magnet, struje...) koje deluju na reproduktivne organe (jajnike, jajovode i matericu). Suština dejstva je u širenju krvnih sudova i značajnom poboljšanju cirkulacije, što omogućavaju bolju ishranu reproduktivnih organa. Praktično, fizikalna terapija ima snažan stimulativni efekat koji, sa jedne strane doprinosi razvoju kvalitetnije jajne ćelije, a sa druge strane, vitalizuje zid materice i obezbeđuje njegovu pripremljenost za prijem oplođene jajne ćelije i dalji razvoj ploda.

Akupunktura deluje takođe lokalno u smislu popravljanja cirkulacije i samim tim u opisanoj pripremi jajnika, jajovoda i materice za trudnoću, ali ona istovremeno ima i opšte efekte koji utiču na ceo organizam. Akupunktura reguliše nivo polnih hormona što je od velikog značaja kod žena sa neredovnim menstruacijama, policističnim jajnicima i onih kod kojih izostaje pucanje folikula iz drugih razloga... Regulaciji nivoa polnih hormona doprinose i sedativni, relaksirajući, antidepresivni efekat akupunkture.

U novije vreme, kod velikog broja žena, ali i muškaraca se brojnim dijagnostičkim procedurama ne nalazi uzrok steriliteta pa se smatra da je on psihogenog porekla, odnosno posledica stresa, napetosti i nervoze koji su sastavni deo savremenog, dinamičnog načina življenja. Uz to, partneri koji duže vreme pokušavaju da postanu roditelji prolaze kroz neizvestan i naporan period (brojni odlasci kod lekara, iščekivanje, neuspesi...) pri čemu se stres samo povećava. U tom smislu je dragocen antistresogeni efekat akupunkture koji se ostvaruje kroz sedativno, relaksirajuće i antidepresivno dejstvo dovodeći do psihofizičkog ojačanja organizma u celini. Može se slobodno reći da je akupunktura metoda izbora za psihogeni sterilitet.

PRIPREMA ZA TRUDNOĆU

Fizikalna terapija i akupunktura se mogu koristiti u vidu pripreme za trudnoću prirodnim putem, kao i kod žena koje su u procesu pripreme za inseminaciju ili vantelesnu oplodnju.

Poželjno je da se priprema uradi u prethodnom ciklusu za naredni i da se sprovede oko 10 tretmana. Sa pripremom se potom nastavlja nakon završene menstruacije do pred očekivanu ovulaciju i samim tim začeće prirodnim putem, odnosno do pred inseminaciju, odnosno transfer embriona u slučaju vantelesne oplodnje. Izbor metoda zavisi od uzroka steriliteta i eventualno prisutnih kontraindikacija. Kod žena sa neredovnim menstruacijama, sindromom policističnih jajnika, kod kojih je utvrđeno da ne dolazi do pucanja folikula... poželjno je da se terapija sprovede u nekoliko ciklusa zaredom. Kod žena sa spontanim pobačajima (zavisno od uzroka) takođe se mogu koristiti ove metode, ali isključivo uz kontrolu ginekologa koji je specijalista za patologiju trudnoće.

Naša preporuka je kad god je moguće pokušati sa pripremom za trudnoću prirodnim putem, pa tek ukoliko nema uspeha odlučiti se za inseminaciju ili vantelesnu oplodnju.

Prednost fizikalne terapije i akupunkture u odnosu na hormonsku stimulaciju lekovima i vantelesnu oplodnju je u odsustvu neželjenih efekata i mnogo većem komforu u smislu izbegavanja stresa, brojnih invazivnih dijagnostičkih i terapijskih procedura. Svaka trudnoća nastala vantelesnom oplodnjom je rizičnija od trudnoće nastale prirodnim putem. Stoga je potrebno raditi na tome da se, kad god je moguće usmeri terapija u smeru postizanja trudnoće prirodnim putem.