logo deco Niš, Dušanova 54 - 72 , P.C. Dušanov Bazar, kula, II sprat, lokal 203
Tel: 018 528 310 | 064 11 97 423

English
logo_ deco spoj savremene i tradicionalne medicine

AKUPUNKTURA

Tradicionalna metoda leČenja koja istovremeno utiČE na fiziČko i psihiČko zdravlje Čoveka. Akupunktura umanjuje oseĆaj bola, opuŠta miŠiCe, popravlja cirkulaciju, disanje, reguliŠe apetit, varenje, nivo hormona, deluje smirujuĆe i antidepresivno. Jedan od jako bitnih efekata je poveĆanje imuniteta,  odnosno psihiČke i fiziČke otpornosti u celini.
Akupunktura se izvodi stimulacijom bioaktivnih taČaka na koŽi tela. ObiČno se stimuliŠe desetak akupunkturnih taČaka, a njihov izbor zavisi od stanja koje se tretira. Trajanje leČenja, uČestalost i broj tretmana moŽe biti razliČit u zavisnosti od vrste oboljenja, duŽine trajanja i jaČine tegoba. NajČeŠĆe se terapijski proces  sprovodi u vidu serije od 10 tretmana. Tretmani mogu da se rade svakodnevno, dva ili tri puta nedeljno, a izuzetno i viŠe puta dnevno. Za svakog pacijenta ponaosob se odreĐuje individualan reŽim leČenja.

akupunktura

Akupunktura se primenjuje samostalno ili kao dopunska metoda savremenoj medicini, bezbolna je i bez neŽeljenih efekata. U specijalistiČkoj ordinaciji Medicus pored klasiČne akupunkture iglicama, primenjujemo i akupunkturu laserom, magnetima i MRT.

O  metodama akupunkture detaljnije moZete procitati u clanku SAVREMENA I KLASICNA AKUPUNKTURA.

akupunktura
<< GLAVNI MENI deco Medicus e-mail
deco