Iglice ili laser

Akupunktura je stara metoda lečenja ali je ujedno i metoda koja prati savremena dostignuća nauke pa se danas pored iglica u akupunkturi koriste i različiti savremeni aparati.

Klasična akupunktura podrazumeva stimulaciju akupunkturnih tačaka ubadanjem akupunkturnih iglica.

Laserska akupunktura je vrsta savremene akupunkture u kojoj se stimulacija akupunkturne tačke vrši laserskim zrakom. Ova metoda je neinvazivna što znači da nema uboda i što je za neke osetljivije pacijente od značaja ona je apsolutno bezbolna.

MRT akupunktura ili mikrotalasna rezonantna terapija je najnovija savremena metoda akupunkturne stimulacije. MRT je aparat koji deluje na akupunkturnu tačku preko elektromagnetnih talasa određene talasne dužine i frekvencije čime se postiže najjači akupunkturni efekat.

Aplikacija magneta je relativno jednostavna metoda koja se sastoji u lepljenju stalnih magneta različite veličine na akupunkturne tačke. Stimulacija akupunkturne tačke je manje jačine ali je stalna tako da postoji dobar efekat nakon dužeg lečenja.

Koja vrsta akupunkture će se koristiti zavisi od vrste i težine bolesti, dela tela koji treba da se tretira, osetljivosti i starosti pacijenta. Npr. kod dece mlađe od 7 godina se primena iglica maksimalno izbegava jer je svaki ubod za njih stres koji može da ugrozi uspeh lečenja dajući kontraefekat.

Vrlo često je poželjno kombinovati pojedine metode da bi se postigli što bolji rezultati u lečenju.

Savremene metode akupunkture su potpuno bezbolne. Kod klasične akupunkture bolnost zavisi od osetljivosti svakog pacijenta ponaosob. Pri samom ubodu javlja se osećaj peckanja u trajanju od nekoliko sekundi. Osećaj pri pogađanju tačke je nešto drugo i on nikako ne bi mogao da se nazove bolom. Znači akupunktura nije bolna metoda a ako je neko kao takvu doživljava postoje definitivno bezbolni načini za njeno obavljanje.