Laser

Moćna terapijska metoda

U fizikalnoj medicini se primenjuju laseri male snage čija energija prodire u telo, usled čega se pokreću mehanizmi koji deluju biostimulativno i podstiču obnavljanje tkiva.

Dalje

Magnet

Magnetno polje kao lek

Magnetno polje ima jak biostimulativni efekat na tkiva koji ostvaruje dejstvom na nivou membrane ćelije, povećavajući propustljivost i omogućavajući brzu razmenu materija i vitalizaciju tkiva.

Dalje

Struje

Električna energija koja leči

Struja se dobija pomoću savremenih medicinskih aparata, a terapijska procedura je potpuno bezbolna. Najčešće se primenjuju galvanska, dijadinamična, interferentna struja, TENS...

Dalje

Ultrazvuk

Masaža i zagrevanje tkiva

Ultrazvuk deluje mehanički, toplotno i hemijski na tkiva usled čega poboljšava cirkulaciju, a samim tim i metabolizam oštećenog tkiva što dovodi do povoljnog biološkog dejstva.

Dalje

Bioptron lampa

Svetlost - izvor života

Savremena svetlosna terapija koja podrazumeva polarizovanu svetlost. Ovakve karakteristike omogućuju prodor svetlosne energije kroz kožu i potkožno tkivo i dejstvo na mišiće, ligamente i tetive.

Dalje

Kineziterapija

Vežbanje je zdravlje

Kineziterapija je lečenje pokretom, odnosno vežbom. Cilj kineziterapije je uspostavljanje pune funkcionalnosti nakon povreda i bolnih stanja. Aktiviranjem muskulature poboljšava se...

Dalje