Ultrazvuk

Primena zvučne energije frekvencije veće od 20000 Hz u terapijske svrhe. Deluje mehanički kao mikromasaža tkiva, toplotno i hemijski usled čega poboljšava cirkulaciju, a samim tim i metabolizam oštećenog tkiva što dovodi do povoljnog biološkog dejstva i konačno ubrzanog i kvalitetnog lečenja.

Kontakt se ostvaruje posredstvom gela, a može i posredstvom masti koje sadrže lek i u tom slučaju govorimo o sonoforezi. Može se primeniti i u vodi koja predtavlja kontaktni medijum.

- CERVIKALNI I LUMBALNI SINDROM

- BOL U RAMENU, LAKTU I RUČNOM ZGLOBU

- ISTEGNUĆA, UGANUĆA, IŠČASENJA, KONTUZIJE

- SPORTSKE POVREDE

- UPALA TETIVA, BURZITIS

- POVREDE TETIVA, MIŠIĆA I LIGAMENATA

- PETNI TRN, PERIARTRITIS RAMENA, TENISKI LAKAT

- REUMATIZAM (VANZGLOBNI, DEGENERATIVNI I ZAPALJENSKI)