Reumatoidni artritis

Reumatodini artritis je zapaljensko reumatsko oboljenje koje pre svega zahvata zglobove. Od tegoba su najčešće prisutni otok, bol i ukočenost zglobova. Bolest je hronična i napreduje, pa ukoliko se ne dijagnostikuje i ne leči pravilno može da dovede do teških deformiteta zglobova. Uloga lekara opšte prakse je da blagovremeno posumnja na bolest i da pacijenta uputi reumatologu radi postavljanja dijagnoze i uključivanja neophodne terapije lekovima.

U lečenju reumatoidnog artritisa pored terapije lekovima koju propisuje reumatolog važnu ulogu imaju fizikalna terapija i akupunktura.

Zavisno od toga da li je u datom trenutku upala zglobova aktivna ili ne, odlučuje se o procedurama fizikalne terapije koje se mogu primeniti.

Odmor je značajna komponenta u lečenju i usporavanju napredovanja bolesti. Važan je kako noćni odmor (spavanje) ali i dnevni odmor u trajanju od PAR SATI. Međutim, umerena aktivnost je neophodna za očuvanje funkcije zglobova tako da je dugotrajno ležanje i mirovanje, čak i U fazama najaktivnije bolesti, zabranjeno. Pozicioniranje zglobova u određenom položaju je potrebno da bi se sprečile kontrakture odnosno trajna ukočenost zgloba. Vežbe su sastavni deo lečenja i usporavanja napredovanja bolesti. Od stepena aktivnosti bolesti zavisi i izbor vežbi, kao i njihova težina, način izvođenja i ukupno trajanje vežbanja u toku dana.

Primena fizikalnih procedura je pre svega od značaja jer neke od procedura imaju antizapaljenski efekat čime se smanjuje zapaljenje i skraćuje vreme aktivne faze bolesti, a s druge strane se u neaktivnim fazama bolesti deluje preventivno i samim tim se usporava napredovanje bolesti. U fazi akutnog zapaljenja kada su zglobovi jako otečeni, bolni, topli i ukočeni pojedine fizikalne procedure tipa lasera i magneta smanjuju zapaljenje, bol, otok, ukočenost i samim tim ubrzavaju lečenje, olakšavaju stanje pacijenta i značajno doprinose kvalitetu života. Za razliku od npr. kortikopreparata (diprofos), koji se često daju lokalno u zglob, fizikalne procedure ne daju nikakve štetne efekte. Često se u praksi zanemaruje primena leda u terapiji akutnog zapaljenja IAKO led ima višestruke pozitivne efekte. Kada pacijent nije u fazi aktivnog zapaljenskog procesa znatno je širi opseg fizikalnih procedura (struje, lampe, sve toplotne procedure npr. parafin) koje se mogu primeniti u lečenju i specijalista fizijatar treba da napravi pravilan izbor shodno nalazu koji je utvrdio pregledom pacijenta.

Akupunktura je metoda koja takođe ima efekte u smislu smanjenja bola, otoka, ukočenosti i ona se može primeniti kako u aktivnoj, tako i u neaktivnoj fazi bolesti. Značajan je sedativni i antidepresivni efekat akupunkture koji je kod većine obolelih od reumatoidnog artritisa neophodan deo lečenja s obzirom da se radi o bolesti koja dugo traje, odlikuje se jakim bolom i smanjenjem funkcije što utiče na psihu pacijenta i dovodi do osećaja napetosti, straha od invaliditeta, bezvoljnosti, tuge... Akupunktura popravlja psihofizičko stanje u celini, jača imunitet odnosno opštu otpornost organizma tako da je njena primena veoma korisna kod ovih bolesnika.

Boravak u banjama i primena balneoterapije (lekovita voda, blato), kao i boravak na moru i primena heliotalasoterapije (umereno sunčanje i kupanje u moru) doprinose boljem opštem psihofizičkom stanju ali i deluju terapijski na obolele zglobove.

Reumatoidni artritis jeste teška bolest ali se pravilnom terapijom može očuvati dobar kvalitet života obolelog. Neophodna je redovna kontrola od strane reumatologa i primena lekova koje je reumatolog propisao. Ali je istovremeno neophodna odgovarajuća primena fizikalnih procedura i akupunkture koje pomažu da zglobovi i pacijent budu što boljem stanju. Jedino kombinovanom terapijom reumatologa i fizijatra može da se obolelom pomogne da ima kvalitetan život i dobru funkciju zahvaćenih zglobova.