Klasičan program mršavljenja

Za zdravo i uspešno mršavljenje bez akupunkture ključna je dijeta uz povećanje fizičke aktivnosti. Ovo ujedno predstavlja drugi tzv. klasični program mršavljenja u Ordinaciji Medicus.

Dijeta je po definiciji pravilan način ishrane. U narodu je naziv dijeta u upotrebi vezan za redukcionu dijetu, čiji je cilj redukcija tj. smanjenje telesne težine. Adekvatna dijeta za mršavljenje sadrži sve vrste namirnica (voće, povrće, meso, mlečni proizvodi, hleb i zamene...), i neophodne količine svih hranljivih materija (proteini, ugljeni hidrati, masti, minerali...).

Dijete za mršavljenje koje se baziraju na jednoličnoj ishrani i zabrani unosa određenih hranljivih materija su nezdrave i kratkog daha. One iscrpljuju organizam, oštećuju zdravlje, a "rezultati" su kratkotrajni, i ubrzo dolazi do ponovnog gojenja. Stalna variranja u težini (naglo mršavljenje i potom naglo gojenje) takođe oštećuju zdravlje. To je od posebnog značaja kod osoba koje imaju predispoziciju da obole od šećerne bolesti i povišenog pritiska.

Zdrava ishrana podrazumeva unos odgovarajuće količine hrane, koji zavisi od telesne mase i dnevne fizičke aktivnosti. Neophodno je da propisana količina odgovara dnevnim energetskim potrebama, usled Čega se adekvatna dijeta sastoji iz više obroka (tokom dana) u manjoj količini. Potrebno je prilagoditi satnicu obroka, a sve u skladu sa individualnim karakteristikama, potrebama i obavezama (osobe koja se podvrgava novom načinu ishrane). Prilagođavanje satnice obroka je od posebnog značaja kod osoba koje rade u smenama i kod školske dece (zbog rasporeda časova koji uglavnom nije prilagođen zdravoj ishrani). Cilj propisivanja dijete nije samo skidanje viška kilograma, već i sticanje novih navika u ishrani odnosno napuštanje nepravilnog i nezdravog načina ishrane.

Za zdravo i uspešno mršavljenje bez akupunkture ključna je dijeta uz povećanje fizičke aktivnosti. Ovo ujedno predstavlja drugi tzv. klasični program mršavljenja u Ordinaciji Medicus.

Za zdravo i uspešno mršavljenje bez akupunkture ključna je dijeta uz povećanje fizičke aktivnosti. Ovo ujedno predstavlja drugi tzv. klasični program mršavljenja u Ordinaciji Medicus.

Fizička aktivnost

Fizička neaktivnost nije samo uzrok gojaznosti već i značajan faktor rizika za bolesti srca, šećernu bolest, osteoporozu i mnoge druge bolesti. Stoga je redovna i umerena fizička aktivnost uslov uspešnog mršavljenja ali i uslov dobrog opšteg zdravstvenog stanja. Propisuje se program fizičke aktivnosti u vidu kretanja (hodanje, trčanje, plivanje...) a sve u skladu sa individualnim sklonostima i opštim zdravstvenim stanjem.

U specijalističkoj ordinaciji Medicus pored izrade dijeta i preporuka u pogledu fizičke aktivnosti, veoma je bitan nadzor lekara i redovno praćenje pacijenta tokom perioda držanja dijete. Redovne kontrole, najčešće jednom nedeljno, omogućavaju praćenje telesne težine i najizraženijih obima, sugestije u primeni dijete, ispravljanje eventualnih grešaka, psihološku podrški i praćenje opšteg zdravstvenog stanja.