Fizijatrijski pregled

"Ne leči se nalaz ( laboratorija, rentgen, magnetna rezonanca... ), nego čovek."

Fizijatrijski pregled je najvažniji korak u postavljanju dijagnoze i uslov za uspeh u lečenju. Dobar fizijatrijski pregled obuhvata razgovor sa pacijentom i pregled fizijatra.

Razgovor (anamneza) je od velikog značaja. Potrebno je sa pacijentom detaljno razgovarati o tegobama, mogućim uzrocima, prethodnim zdravstvenim problemima i pratećim bolestima.

Pregled fizijatra obuhvata više radnji.

Posmatranje, gledanje pacijenta u celini, počev od držanja celog tela, načina na koji seda, ustaje, hoda, okreće se na ležaju za pregled. Potom posmatranje dela tela u kome pacijent oseća tegobe.

Zatim sledi palpacija (pipanje) da se utvrdi da li ima osetljivosti na dodir, bola, promene konzistencije tkiva, zategnutosti ili grča mišića itd.

Obavezan deo pregleda je ispitivanje pokretljivosti u pojedinim zglobovima i ispitivanje mišićne snage. Najčešće je neophodno ispitivanje nerava različitim testovima istezanja.

Sve ovo lekar fizijatar radi bez aparata i takvim pregledom je često moguće dobiti informacije koje su jednako vredne a nekada i više vredne od nalaza na nekim aparatima. Rentgen, magnetna rezonanca, skener, ultrazvuk su pomoćne dijagnostičke metode.

Tek nakon detaljnog fizijatrijskog pregleda lekar fizijatar se odlučuje da li je neophodna neka od dopunskih metoda dijagnostike.

Nije preporučljivo da pacijent bez pregleda fizijatra samoinicijativno radi neku od dopunskih metoda dijagnostike. Često se nađe neki usputni nalaz koji nije od značaja a kod pacijenta izaziva bespotrebnu brigu i preterani oprez i samim tim vodi u pogoršanje stanja. Prekomerna dijagnostika može da šteti i da navede pacijenta, pa nažalost nekad i lekara, na pogrešne terapijske procedure.

Bez pregleda fizijatra nema tačne dijagnoze, pa ni uspešnog lečenja. Pravilan i detaljan pregled lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije - fizijatra je uslov za dobro postavljanje dijagnoze, pa samim tim i uspešno lečenje. Ako fizijatar nije posmatrao držanje tela, ako nije ispipao mišiće i proverio pokretljivost zglobova... nijedna dopunska metoda (rentgen, magnetna rezonanca, skener, ultrazvuk...) neće biti dovoljna za postavljanje tačne dijagnoze i određivanje pravilne terapije.