logo deco Niš, Dušanova 54 - 72, P.C. Dušanov Bazar, kula, II sprat, lokal 203
Tel: 018 528 310 | 064 11 97 423
 
logo_ deco spoj savremene i tradicionalne medicine

AKUPUNKTURA I FIZIKALNA KAO DOPUNSKA TERAPIJA U STOMATOLOGIJI

Stomatolozi primenjuju neke fizikalne procedure u stomatologiji (od termoterapije u vidu toplih ili hladnih obloga, pa do laseroterapije u lečenju paradontopatije). Radi se o usko specijalističkim procedurama koje može da propiše i izvodi samo stomatolog, a ne lekar fizijatar.

Međutim, vezano za neke stomatološke intervencije moguća je primena akupunkture i fizikalne terapije kao dopunskih metoda koju propisuje lekar fizijatar i koje se sprovode pod njegovom kontrolom u saradnji sa stomatologom.

antistres

Primena akupunkture pre odlaska stomatologu se pokazala kao efikasna metoda za smanjenje straha koji oseća veliki broj pacijenata. Kod blažih oblika je dovoljno sprovesti tretman neposredno pre odlaska stomatologu, a kod jače anksioznosti i straha potrebno je napraviti procenu i individualni plan lečenja koji uključuje 3-10 tretmana.

Akupunktura je lek izbora kod svih bolnih stanja pa može umanjiti i zubobolju, ali se ona ne koristi kao lek protiv zubobolje već isključivo kao dopunska terapija uz stomatološku intervenciju. Jak i/ili produženi bol nakon stomatološke intervencije nekad nije moguće izbeći, pa je u takvim slučajevima (npr. nameštanje mosta) primena akupunkture izuzetno korisna, da se jačina bola i njegovo trajanje značajno smanje i da se samim tim smanji i primena jakih analgetika.

Nakon pojedinih stomatoloških intervencija moguće su komplikacije kada se radi njihovog lečenja koriste neke metode akupunkture i fizikalne terapije. Neke od komplikacija su:
- produžena anestezija i parestezije: pacijent oseća utrnulost ili lagano trnjenje, mravinjanje duže vrijeme nakon delovanja anestetika, može da traje do 8 nedelja i da jako narušava kvalitet života. Primena akupunkture i nekih fizikalnih procedura smanjuje tegobe i ubrzava oporavak.
- povrede živca sa smanjenjem ili gubitkom senzibiliteta: radi se o težoj povredi koja zahteva ozbiljan pristup uz sprovođenje kompletnog programa fizikalne terapije prevashodno radi stimulisanja bržeg oporavka nerva.
- trizmus: pacijent ne može da otvori usta zbog bola. Fizikalna terapija treba da se sprovede odmah inače postoji opasnost da se stanje iskomplikuje i da kasnije zahteva dugotrajnu terapiju. Procedure se biraju u dogovoru sa stomatologom. Bez fizikalnih procedura uporno forsirano otvaranje usta uprkos bolu može da produži oporavak.

Od fizikalnih procedura se najčešće koriste laser, lampe (solux, bioptron), magnet. Fizikalne procedure se biraju prema tegobama koje pacijent oseća, ali i zavisno od celokupnog zdravstvenog stanja. Pravilno izabranim fizkalnim procedurama, sa ili bez primene akupunkture, znatno se olakšavaju tegobe i ubrzava lečenje komplikacija nakon stomatoloških intervencija.

<< GLAVNI MENI deco
deco