logo deco Niš, Dušanova 54 - 72, P.C. Dušanov Bazar, kula, II sprat, lokal 203
Tel: 018 528 310 | 064 11 97 423

logo_ deco spoj savremene i tradicionalne medicine

BOLNA STANJA USLED UČESTALE I DUGOTRAJNE UPOTREBE KOMPJUTERA

Razvoj kompjuterskih tehnologija i interneta, doveo je do sve veće upotrebe kompjutera kako na poslu, tako i u slobodno vreme. Tokom korišćenja kompjutera osoba zauzima prinudni položaj tela koji može da izazove niz tegoba posebno ukoliko se kompjuter koristi svakodnevno, veći broj sati tokom dana i bez pauza. Položaj je sedeći, sa pogurenim ramenima i glavom nagnutom napred. Najveće opterećenje trpi vrat, ali kod osoba koje puno kucaju ili koriste miš previše, opterećuju se i ručni zglob, prsti, lakat. Usled dužeg sedenja moguće je da se javi bol u donjem delu leđa.

akupunktura

Usled prevelikog opterećenja vrata najčešće se javlja osećaj zategnutosti i bol u predelu vrata, ramenog pojasa i lopatica, ali je moguć i niz drugih tegoba tipa trnjenja, osećaja toplote/hladnoće, nejasnog vida, čudnog osećaja u glavi koji se opisuje kao pritisak, stezanje, "mutno"... Kod nekih pacijenata javlja se osećaj nestabilnosti, vrtoglavica, mučnina, glavobolje različite jačine i lokalizacije, bol niz ruku, trnjenje u šakama... Prinudni položaj vrata tokom rada za kompjuterom (kao i u nekim drugim poslovima koji zahtevaju dugotrajni sedeći položaj tela - vožnja, šivenje...) može biti glavni uzrok tegoba, ali može biti i samo okidač koji podstiče brži razvoj nekih bolesti, najčešće okoštavanja vratne kičme (spondiloze). Kod osoba koje su izložene većem stepenu stresa na poslu ili u privatnom životu a rade za kompjuterom, znatno se brže razvijaju fibrozitis i fibromialgije u predelu vrata što može da doprinese bržem razvoju sindroma fibromialgija sa fibromialgičnim promenama i na drugim delovima tela.

Kod dužeg sedenja se takođe opterećuje i slabinski deo leđa pa je moguće da se javi bol i zategnutost mišića u donjem delu leđa koji se nekad širi niz nogu, ponekad dođe i do ukočenosti. Kod osoba sklonih okoštavanju slabinske kičme, duže sedenje ubrzava okoštavanje.

Bol u predelu korena palca šake, laktu, pri stezanju pesnice, pokretima u ručnom zglobu može da se javi usled prevelike upotrebe miša ili kucanja na tastaturi. Najčešće se radi o preopterećenju tetiva i njihovih pripoja za kost. Tegobe nekad nisu jake ali ako se blagovremeno ne saniraju postaju hronične, svakodnevne i u velikoj meri narušavaju kvalitet života.

Tegobe su prisutne kod svih generacija, a posebno je značajno da su sve češće kod školske dece koja tokom dana u školi veći deo provedu sedeći u klupama a potom predugo za kompjuterom u slobodno vreme (facebook, kompijuterske igrice). Roditelji ne treba da zanemare ukoliko se dete žali na bol u vratu i leđima, neophodno je obratiti se fizijatru i ograničiti upotrebu kompijutera.

Da bi se sprečile i otklonile tegobe, kao i radi sprečavanja ili usporavanja razvoja spondiloze, fibromialgija i drugih bolesti neophodno je da osoba koja dnevno provodi više od 4h za kompijuterom redovno ide na kontrolne preglede fizijatru koji će da na osnovu pregleda utvrdi koje mere je neophodno preduzeti.

Kod većine je dovoljna obuka pravilnim položajima tela, pravilnom ritmu rada i odmora, kao i redovne vežbe koje se propisuju individualno shodno nalazu. Međutim, kod određenog broja osoba (kod kojih se na pregledu utvrdi da je neophodno) potrebno je u preventivne i/ili terapijske svrhe sprovesti tretman fizikalnim procedurama uključujući akupunkturu. Najčešće se koriste ultrazvuk, laser, magnet, a nekada je preporučljiva primena bioptron ili infraruž lampe, kao i neke od elektroprocedura (struje). Kod određenih stanja su od presudnog značaja odmor i masaža ledom.

Redovnim kontrolnim pregledima i redovnim sprovođenjem preventivnih mera i terapijskih procedura pored sprečavanja i olakšavanja tegoba, kao i sprečavanja odnosno usporavanja spondiloze, značajno se povećava kvalitet života osoba koje veći deo dana provedu za kompjuterom.

<< GLAVNI MENI deco
deco