logo deco Niš, Dušanova 54 - 72, P.C. Dušanov Bazar, kula, II sprat, lokal 203
Tel: 018 528 310 | 064 11 97 423

English
logo_ deco spoj savremene i tradicionalne medicine

antistres program

stres

antistres

Život savremenog Čoveka je vrlo dinamiČan  i Često optereĆen brojnim obavezama i problemima na poslu u porodici, u  Školi. Neminovnost ovakvog naČina Življenja jeste stres. Organizam je u stanju da zahvaljujuĆi odbrambenim sposobnostima do odreĐene granice trpi delovanje stresogenih Činilaca. PoŠto granica bude preÐena nastupa stresno stanje koje karakteriŠu psihofiziČka iscrpljenost, uznemirenost, nervoza, napetost, nezadovoljstvo, nesanica, hipeRtenzija i druge manifestacije.

U sluČaju stresnog stanja veoma je bitno pravovremeno reagovati, a najefikasniji naČin je svakako antistres program.

osnove Antistres programa

antistres

Akupunkturna terapija, zdrava ishrana, fiziČka aktivnost i relaksacioni trening predstavljaju osnovu antistres programa.

Akupunktura je metoda Čiji efekti dovode do psihofiziČkog ojaČanja i poveĆanja otpornosti organizma u celini. FiziČka otpornost dovodi do oČuvanja fiziČkog zdravlja odnosno spreČavanja obolevanja poČev od najjednostavnijih prehlada do teŽih bolesti. PsihiČka otpornost podrazumeva manju psihiČku osetljivost na stresne situacije Što dovodi do adekvatnih reakcija u svim Životnim situacijama. Efekti akupunkture koji poveĆavaju psihiČku otpornost su sedativni (psihiČki smiruje, uspavljuje), relaksirajuĆi (opuŠta miŠiĆe), antidepresivni (optimizam, pozitivno raspoloŽenje, veĆa volja za rad).

Osnovne prednosti akupunkture u odnosu na lekove jesu odsustvo neŽeljenih efekata i podsticajni efekat.

Rehabilitacija hronIČNIH bolesnika

rehabilitacija

Akupunktura i fizikalne procedure se Široko primenjuju u rehabilitaciji brojnih hroniČnih bolesti (reumatoidni artritis, ŠeĆerna bolest, bronhitis, bronhijalna astma, poviŠen krvni pritisak itd.) kao glavne ili dopunske metode zavisno od bolesti i stanja pacijenta i uz kontrolu lekara odgovarajuCe specijalnosti.

Primena ovih metoda ima znaČaj u smislu:

  • saniranja tegoba u aktivnoj fazi bolesti
  • spreČavanja reaktivacije bolesti i pojave komplikacija
  • psihofiziČkog ojaČanja organizma u celini (hroniČna bolest iscrpljuje pacijenta fiziČki i psihiČki)
  • dejstva na faktore rizika koji pogorŠavaju bolest i ubrzavaju razvoj komplikacija (gojaznost, puŠenje, stres itd.)
<< GLAVNI MENI deco Medicus e-mail
deco